Mide Kanseri

Ana Sayfa » Hastalıklar » Mide Kanseri

mideMide Kanseri

Mide, sindirim sisteminin bir parçası olup, karnın sol üst kısmında diyaframın altında bulunur. Üst ucu yemek borusu ile balantılı, alt ucu ise kapıcı adı kullanılan halka şeklinde kapama kanalı ile oniki parmak barsağına bağlıdır. Mide sindirimin başladığı esas organdır. Depo görevi görür. Proteinler başta olmak üzere sindirim midede başlar.HCl etkisi ile gelen mikropları öldürür ve çoğalmasını önler. Mide kanseri Akciğer kanserinden sonra en sık görülen ve en ölümcül ikinci kanserdir.Tanı konulan tüm kanserlerin %10 u mide kanseridir. Mide kanserlerinin %60 ı az gelişmiş ülkelerde görülür. Erkeklerde kadınlardan 2 kat fazla ve yaşlılarda görülür.

Mide kanserlerinin %95i adenokanserlerdir. Geriye kalan non-hodgkin Lenfoma. leiomyosarkom, karsinoid tümörler, metastazlar ve adenoskuamoz tümörlerdir. Adenokanserlerin intestinal ve diffüz olmak üzere iki tipi vardır. İntestinal tip midenin son kısmında çok görülür. Diffüz tip submukozal yayılıma yatkın olup erken metastaz yapar. Daha saldırgan seyreder. Gençlerde sıktır. Mide kanserlerinin tümü mukoza epitelinden çıkar. Mide duvarında yayılmasına göre

1)Erken mide CA

2)İlerlemiş mide CA. Erken mide kanseri mukoza ve submukozayı tutar. Her evrede metastaz gelişebilir. Erken tip daha çok mide gövdesinde görülür. İlerlemiş mide CA midenin tüm katlarını tutar. Mide kanserinde 5 yıllık yaşam süresi erken tanı kadar yapılan cerrahi ve verilen tıbbi hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. 5 yıllık yaşam Japonya’da %47 dir. Bu erken tanıya bağlıdır.

Adı - Soyadı

Hastalığı

Telefon Numarası

Şehir

E-Posta Adresi

Sigara Kullanımı

Kan Grubu

Yaşı

Boyu

Kilosu

Mesleği

KT - RT Bilgisi

Kullandığı İlaçlar

Hastaya Yakınlığınız

Genel Durumu

Alerji

Mide Kanseri Tedavisi

Mide Kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Her 10 kanser hastasından 1‘i mide kanseridir.Türkiye’de en sık görülen sindirim sistemi kanseri olan mide kanseri çeşitli ülkelere göre farklılıklar gösterir. Japonya’da, Latin Amerika’da diğer ülkelerden daha sıklıkla hastalığa rastlanır.

Bugün mide kanserinin radikal tedavisi cerrahi müdahaledir. Erken dönemde tanı konulup bir an önce cerrahi müdahale yapılmalıdır. Kemoteraopi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) sonuçları şu an için yüzgüldürücü değildir.

Erken tanı koymak ve erken cerrahi tedavi hastanın yaşama şansını artıran en önemli faktördür.

Mide Kanseri tedavisine destek verebilmemiz için hastanın son durumunu belirten raporların tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir. Raporların uzman doktorlarca incelenmesinden sonra bitkisel tedaviye uygun görülmesi halinde Aşağıda belirtiğiniz iletişim numaranızdan sizinle iletişime geçilecektir. info@immunat.com.tr mail adresimize hasta konusunda detaylı bilgi sahibi olmamızı için hastanın son durumunu bildiren rapoların gönderilmesi gerekmektedir. Tedavi sürecinde destek verebilmemiz için raporlar son derece önemlidir. Raporları mail adresi ile göndermek istemiyorsanız lütfen 0 252 385 24 28 numaralı faxa gönderim yapınız. Ekibimizle iletişime geçmek için  0 252 385 24 04 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Mide Kanseri Nedenleri

1. Helicobacter pylori: H. pylori mide içinde bulunabilen ve ülser, hazımsızlık gibi yakınmalara neden olabilen bir bakteridir. Bu bakterinin midede varlığı ile mide adenokarsinomu ve lenfoması arsındaki ilişki bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Tabi ki de bu her H.pylori olan kişide kansere sebep olduğu anlamına da gelmemektedir.

2. Cinsiyet: Erkeklerde kadınlara oranda iki kat sıklıkta görülür.

3. Yaş: Erken yaşta mide kanseri görülmesi nadirdir. Mide kanseri 50 yaşından sonra görülme sıklığı artar.

4. Beslenme alışkanlıkları: Tütsülenmiş, aşırı tuzlu besin tüketimi veya az sebze meyve tüketimi kanser oluşumunu tetiklemektedir. Koruyucu olarak nitrat, nitrat tuzları da midede kanserojen maddeye dönüşmektedir. Izgara yaparken kullanılan odun ve kömür ateşi de mide kanseri konusunda tehdit oluşturmaktadır.

5. Sigara içilmesi: Mide kanserine yakalanma riskini 6 kat arttırmaktadır.
6. Aşırı kilolu olmakta tetiklemektedir.

7. Pernisyöz anemi: Atrofik gastrit ile birliktedir ve B12 vitamini eksikliği görülür. Bu hastalarda mide kanseri riski artmıştır,

8. Ailede mide kanseri öyküsü: Mide kanseri olan hastaların birinci derece yakınlarında gene mide kanseri olma oranı yüksektir.

9. Kan grubu: Kan grubu A olan hastalarda mide kanseri riski yüksektir,

10. Daha önceden mide ameliyatı geçirilmiş olması: Daha önce herhangi bir nedenle midesinden ameliyat olan hastalarda uzun dönem içinde kanser gelişme oranı yüksektir. Mide ameliyatı geçiren hastalarda yakınmasız olsalar dahi kontrol amaçlı endoskopik tetkik önerilir.

Mide Kanseri Belirtileri

En sıklıkla,

• Hazımsızlık

• İştahsızlık

• Yemeklerden sonra şişkinlik hissi

• Kusma

• Yorgunluk

• Bağırsak işlevinde kan yada siyah dışkı

• Kilo kaybı